Inner Wings trainingen

Trainingen die je leven écht veranderen

De Inner Wings trainingen stellen je in staat om het leven te leiden dat je werkelijk wilt.

Trainingen die je leven diepgaand veranderen

Het doel van deze ervaringsgerichte trainingen is je te leren om opnieuw contact te maken met je innerlijke vermogens en deze rechtstreeks te ervaren, zodat je je leven kunt gaan vormgeven vanuit je volle vermogen, en dus vanuit vrijheid. De belangrijkste reden van onze moeilijkheden, ongemak of onvrede is de contactbreuk met onze innerlijke vermogens. Deze vermogens zijn natuurlijke aspecten van wie we ten diepste zijn. De nadruk ligt dan ook op het herstellen van de verbinding met wie je ten diepste bent en je innerlijke vermogens.

Wie je ten diepste bent is dat deel in je dat niet geconditioneerd is, dat niet gevormd is door je verleden, dat niet een reactie is op wat je meemaakt, dat niet beïnvloed is door je ervaringen, dat ongeschonden en onverwoestbaar is. Dat is wie je in essentie bent, je oorspronkelijk Zijn.

Je ego-zelf of je persoonlijkheid is dat deel in je dat geconditioneerd is, dat gevormd is door je verleden. Dat is wie je bent geworden; het aangepaste zelf, het geconditioneerde zelf. Dat is ook waar je je over het algemeen mee identificeert. Hier zeg je “ik” tegen. Dit is wie ik ben, zo ken ik mijzelf. Je hebt geleerd om je aan te passen en om die aangepaste versie van jezelf tot een tweede natuur te maken. En dit belemmert je te ervaren wie je ten diepste bent en wat je innerlijke vermogens zijn.

In de trainingen heb ik diverse aspecten van mijn essentie, die door mijn opvoeding, etc. min of meer waren ondergesneeuwd, intenser kunnen waarnemen en voelen, zoals b.v. echte compassie en innerlijke kracht. En handvaten gekregen om deze aspecten verder te ontwikkelen d.m.v. inquiries, meditatiemethoden en beoefening in dagelijkse situaties.

— Jan de Jonge

De meeste psychotherapeutische benaderingen hebben geen aandacht voor wie je ten diepste bent en je innerlijke vermogens. Anderzijds hebben de meeste spirituele benaderingen de tendens om over het ego-zelf of de persoonlijkheid heen te springen of deze af te wijzen. De Inner Wings trainingen geven je een ervaringsmatig begrip van wie je ten diepste bent en van het ego-zelf of de persoonlijkheid en het laat je zien hoe deze met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat er een liefdevol begrip ten aanzien van de persoonlijkheid. Daardoor laat de identificatie met je persoonlijkheid los en verschuift het naar je wie je ten diepste bent. Zo kun je je leven vorm gaan geven vanuit je volle vermogen, vanuit vrijheid.

Wil je ontdekken wie je ten diepste bent en wat je vermogens zijn? Neem dan nu de stap en meld je aan voor een informatief gesprek.

Welke trainingen werken voor jou?

Dimensies van Liefde

Liefde is de meest essentiële en de meest wonderlijke kwaliteit in ons mensen. Het is voor onze spirit wat zuurstof is voor ons lichaam. Het is essentieel om te overleven. Het is voeding om te groeien en te bloeien; om ons potentieel te leven.  

 

Chandelier

Wanneer ons hart haar pantsering aflegt dan begint het haar vrijheidslied te zingen; begint het haar vreugdedans te dansen, gaat het de overvloed van het leven vieren, en betreedt het een staat van Zijn vol vreugde, plezier, viering en expressie. Dit is de Chandelier.

Neem nu de stap en meld je aan voor een vrijblijvend kosteloos gesprek!